მამათა გოდება (ნეკროშიუსის ჰამლეტი, ლაშას ციცინო, ირანელების როსტამი და ზოჰრაბი)

  მამათა გოდება (ნეკროშიუსის „ჰამლეტი“, ლაშას „ციცინო“, ირანელების „როსტამი და ზოჰრაბი“…) რეზო შატ...

ჩვენი მუნიციპალური თეატრი თბილისის რიგითი თეატრალური დარბაზის დონეზეა

  გაზეთი „არმან“, 17.10.2010. ჩვენი მუნიციპალური თეატრი თბილისის რიგითი თეატრალური დარბაზის დონეზეა (ღარიბფური საქართველოში ვი...

© 2022 All Rights Reserved