თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მისიაა საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში და რუკაზე; თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევრებით; საუკეთესო მიღწევებით თეატრალურ სფეროში; 

ფესტივალის მიზნებია:

საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის
თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა
საერთაშორისო “SHOWCASE” შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით
საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა
კულტურული ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა
მოსახლეობის კულტურული, ეკონომიკურ და საგანამანათლებლო განვითარებაში მონაწილეობა

 

ყველა ფესტივალს განსაკუთრებული ხელწერა აქვს, ატმოსფერო და პროგრამა. ამ კომპონენტებზე ბევრს ვფიქრობდით - როგორი უნდა იყოს ფესტივალი, რომელიც მნიშვნელოვანი უნდა გახდეს თბილისისათვის, როგორი უნდა იყოს ფესტივალი, რომელიც ფესტივალების კონკრეტულ გარემოსა და რუქაზე ადგილს დაიმკვიდრებს. ამ კითხვას ალბათ წლები დასჭირდება პასუხის გასაცემად.

მაგრამ ერთი რამ ცხადია - ვფიქრობთ, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი კომუნიკაციის განსაკუთრებული, განსხვავებული საშუალება გახდა და სწორედ ეს იქნება მისი მთავარი დანიშნულება.

© 2022 All Rights Reserved