ლელა ოჩიაური
კინომცოდნე. კულტურის ჟურნალისტი. კინოსა და თეატრის მკვლევარი. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი lochiauri@tafu.edu.ge
დავით ბუხრიკიძე
თეატრის კრიტიკოსი, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვებ-გამოცემა „პუბლიკას“ კულტურის განყოფილების რედაქტორი. bukhrika@yahoo.com
გიორგი მაისურაძე
ფილოსოფიის დოქტორი, სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი marcion7@googlemail.com
© 2024 All Rights Reserved