იოსი ტალ-განი
ისრაელის ფესტივალებისა და თეატრების მრჩეველი იერუსალიმი, ისრაელი info@tesmail.com
როჯერ მაკკენი
თეატრალური ექსპერტი | ართმენეჯმენტის ექსპერტი, დიდი ბრიტანეთი
ზაზა ფურცელაძე
დირექტორი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში - ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში
გიორგი მაისურაძე
ფილოსოფიის დოქტორი, სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი
© 2022 All Rights Reserved